ΔΕΥΑΜΒ

Η ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ  σε Κ/ξία με την εργοληπτική επιχείρηση ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ αναδείχθηκαν μειοδότες στον διαγωνισμό της 10/1/2013 για το έργο «Σύνδεση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς Δ. Βόλου με ΕΕΛ ΔΕΥΑΜΒ«, προυπολογισμού 5.289.00,00 € από την ΔΕΥΑΜΒ με έκπτωση 13,4%