Κτίριο Η/Υ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Η ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ κατα τον διαγωνισμό του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας την 29η ιανουαρίου 2013 για το έργο «Κτιριακές εγκαταστάσεις τμήματος Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας στο Βόλο», προυπολογισμού 8.420.000,00€ (προ ΦΠΑ) αναδείχτηκε μειοδότης με έκπτωση 43,49%.