Υπογραφή Σύμβασης με την Περφ. Ενότητα Μαγνησίας και Σποράδων

Υπογράφτηκε η Σύμβαση για την κατασκευή του έργου <Δημοτικό Σχολειο στα Καλά Νερά Πηλίου> στις 8 Ιουλίου 2013 μεταξύ του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κου Κ. Αγοραστου και του αντιπροέδρου της ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ κου Σ. Τερζάκη. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στις 838.958,91 € (πλέον ΦΠΑ).