Υπογραφή Σύμβασης με την ΔΕΥΑΜΒ

Υπογραφτηκε η σύμβαση για το εργο <<Αποχέτευση ακαθάρτων παραλιακού μετώπου Μαλάκι-Βόλος>>  υποέργο <<Σύνδεση δικτύου αποχέτευσης ακαθάρτων Αγριάς Δ. Βόλου με Ε.Ε.Λ. ΔΕΥΑΜΒ>> μεταξύ του Πρέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΜΒ κ. Πάνου Σκοτινιώτη και των εκπροσώπων της Κ/ξίας  ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ – ΔΟΜΗΚΑ ΑΕ, κ. Άγγελου Γουργιώτη και Ιωάννη Βολιώτη. Το ποσό της σύμβασης ανέρχεται στα τέσσερα εκατ. πεντακόσιες εννενήντα έξι χιλ. τριακόσια τριάντα τρία Ευρώ (4.596.333,00 €).