Ιστορικό

Η τεχνική εταιρεία ΘΕΣΣΑΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ & ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ με δ.τ. <<ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ>>, ιδρύθηκε το 2002., με έδρα τον Βόλο. Ο τρόπος διοίκησης και συντονισμού, η σωστή κατανομή εργασών, η παραγωγικότητα όλων των στελεχών, ο σεβασμός στους φυσικούς πόρους, ο άριστος βαθμός εξιδείκευσης και τεχνογνωσίας, σε συνδυασμό με την πολύχρονη παρουσία στον κατασκευαστικό κλάδο, συνθέτουν την πραγματικά στέρεη, έμπεδη και κατασκευαστική δύναμη που ονομάζεται ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ.