Ανέγερση οικισμού ΛΑΜΙΑ VI

ΕΡΓΟ : Ανέγερση οικισμού σε διόροφα κτήρια ΛΑΜΙΑ VI

Προυπλογισμός έργου : 1.033,274,40  €

Περαίωση :  28 Ιουλίου 2003

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Ο.Ε.Κ