Κολυμβητήριο στο Βόλο

ΕΡΓΟ : Κολυμβητήριο στο Πανθεσσαλικό Αθλητικό Κέντρο

Προυπλογισμός έργου : 2.472.214,60  €

Περαίωση :  12 Ιουλίου 2004

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δήμος Νέας Ιωνίας/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών