Ξενώνας αθλητών

ΕΡΓΟ : Ξενώνας αθλητών στο Πανθεσσαλικό Αθλητικό Κέντρο

Προυπλογισμός έργου : 1.980.629,06  €

Περαίωση :  12 Ιουλίου 2000

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δήμος Νέας Ιωνίας/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών