Ύδρευση Δήμου Κάρλας

ΕΡΓΟ : Ύδρευση Δήμου Κάρλας

Προυπλογισμός έργου : 288.709,78  €

Περαίωση :  30 Ιουνίου 2005

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δήμος Κάρλας

Αφήστε μια απάντηση