Μέτοχοι & Διοικητικό Συμβούλιο

Μέτοχοι της εταιρείας είναι οι: 

Νικόλαος-Απόστολος Δ. Καραγιάννης,

Σταύρος Α. Τερζάκης

 Άγγελος Ν. Γουργιώτης   

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ αποτελείται απο τούς :

  1. Νικόλαος-Απόστολος Δ. Καραγιάννης -πολιτικός μηχανικός – Πρόεδρος
  2. Σταύρος Α. Τερζάκης -πολιτικός μηχανικός (ΤΕ) – Αντιπρόεδρος
  3. Άγγελος Ν. Γουργιώτης – αρχιτέκτων μηχανικός – Διευθύνων Σύμβουλος
  4. Δημήτρης  Ν. Καραγιάννης – ηλεκτρολόγος μηχανικός – Μέλος
  5. Αθανάσιος Ν. Καραγιάννης – πολιτικός μηχανικός – Μέλος
  6. Κατερίνα Α. Αμβράζη – πολιτικός μηχανικός (ΤΕ) – Μέλος
  7. Γεώργιος Δ. Σακόλης – λογιστής – Μέλος