Αποκατάσταση κατολίσθησης

ΕΡΓΟ : Αποκατάσταση κατολίσθησης στο 4ο χιλ. επαρχιακής οδού Ζαγοράς-Χορευτού

Προυπολογισμός : 299.776,07 €

Περαίωση : 30 Ιουλίου 2009

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Ν. Α. μαγνησίας/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών