Αερολιμένας Ρόδου

ΕΡΓΟ : Βελτίωση αντοχής και επέκτασης πεδίου ελιγμών αεροσκαφών στον Κρατικό Αερολιμένα Ρόδου.

Προυπολογισμός : 7.642.379,71 €

Περαίωση : 30 Δεκεμβρίου 2009

Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΕΥΔΕ -Α/Δ Νοτίου Ελλάδος