Εγκαταστάσεις στο Στεφανοβίκι

ΕΡΓΟ :Εγκαταστάσεις συντήρησης επιθετικών ελικοπτέρων στο Στεφανοβίκι

Προυπολογισμός : 4.295.889,34 €

Περαίωση : 13 Απριλίου 2010

Διευθύνουσα Υπηρεσία : 735 ΔΣΕ