Κόμβος Βελεστίνου

ΕΡΓΟ : Κατασκευή έργου βελτίωσης σύνδεσης Βελεστίνου με τον Αυτοκινητόδρομο ΠΑΘΕ και την πόλη του Βόλου.

Προυπολογισμος : 2.061.619,10 €

Έκπτωση : 39,55%

Ποσοστό συμμετοχής : 100%

Υπογραφή Σύμβασης : 12/4/2010

Διευθύνουσα Υπηρεσία : ΤΚΕ Λαμίας-ΕΥΔΕ ΠΑΘΕ