7ο Δημοτικό Σχ. Βόλου

ΕΡΓΟ : 7ο 6/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ιωνίας στα Μελισσάτικα

Προυπολογισμός  633.771,61 €

Έκπτωση : 53,49%

Ποσοστό συμμετοχής : 100%:

Υπογραφή Σύμβασης : 12/4/2011

Διευθύνουσα Υπηρεσία : Δήμος Βόλου/Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών