Οργάνωση

Το ανθρώπινο δυναμικό της ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ χωρίζεται σε δύο τμήματα, το Διοικητικό και το Τεχνικό τμήμα.

Το Διοικητικό τμήμα αποτελείται απο το λογιστήριο (δύο άτομα – λογιστές και ένα ταμεία) και την  γραματεία (δύο άτομα).

Το Τεχνικό τμήμα αποτελείται απο τέσσερεις (4) Πολιτικούς μηχανικούς, δύο (2) Ηλεκτολόγους μηχανικούς, έναν (1) τοπογράφο μηχανικό,. πέντε (5) τεχνολόγους μηχανικούς, έναν (1) εργοδηγό και έξη (6) χειριστές μηχανημάτων έργων και οδηγούς φορτηγών.

Επι πλέον η εταιρεία απασχολεί σε Κ/ξίες έργων που έχει την ευθύνη διαχείρησης η ίδια, μηχανικούς και εργατικό προσωπικό.