Στελέχωση

Η ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ διαθέτει πτυχία 4ης τάξης με αρθμό ΜΕΕΠ 18012. Οι κατηγορίες των έργων και οι ταξεις ΜΕΕΠ του πτυχίου είναι :

  ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ
4η τάξη
  ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
4η τάξη
  ΟΔΟΠΟΙΙΑ
4η τάξη
  ΛΙΜΕΝΙΚΑ
1η τάξη
  ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ
3η τάξη
  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΑ-ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ
2η τάξη

Το πτυχίο στελεχώνεται απο τα παρακάτων πτυχία ΜΕΚ :

  1. Πέτρος Σ. Σουρλας  Αρχιτέκτων μηχανικός Αρ. ΜΕΚ : 9239
  2. Άγγελος Ν. Γουργιώτης Αρχιτέκτων μηχανικός Αρ. ΜΕΚ :11191
  3. Σταύρος Α. Τερζάκης Πολιτικός Έργων Υποδομών ΤΕΙ Αρ. ΜΕΚ : 9170
  4. Αναστάσιος Α λιακόπουλος Πολ. Δομ. Έργων/Ηλεκτρ. ΤΕΙ Αρ. ΜΕΚ : 12830
  5. Νικόλαος-Απόστολος Δ Καραγιάννης  Πολιτικός μηχανικός Αρ ΜΕΚ : 14502
  6. Βασίλειος Δ Δημοσιάρης Πολιτικός μηχανικός Αρ. ΜΕΚ : 23970