Πολιτικη Ποιοτητας

Η εταιρεία ΘΕΚΑΤ ΑΤΕ είναι μια δυναμικά ανερχόμενη εταιρεία που δραστηριοποιέιται σε ευρύ φάσμα έργων, μελετών και επιχειρηματικών δραστηριοτήτων.

Ο στόχος της Εταιρείας είναι να διακριθεί μέσα στον έντονο ανταγωνισμό του κατασκευαστικού κλάδου, παρέχοντας υπηρεσίες ποιότητας που εξασφαλίζουν στους πελάτες της πληρη ικανοποίηση των αναγκών τους.

-Να αποτελέσει την βάση για μια καλύτερη οργάνωση και λειτουργία της Εταιρείας και όχι απλώς να καλύψει τις ελάχιστες απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9001:2008.

-Να βελτιώσει την ποιότητα και να μειώσει το κόστος των παρεχομένων υπηρεσιών  στον πελάτη.

-Να εξασφαλίσει την ικανοποίηση των πελατών παρέχοντας υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις, ανάγκες και προσδοκίες των πελατών.

-Να εξασφαλίσει την σταθερότητα της ποιότητας, την άριστη αξιοποιηση του εξοπλισμού και του λογισμικού της Εταιρείας.

Το Σύστημα Ποιότητας εφαρμόζεται απο όλο το προσωπικό της Εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων και όλων των εξωτερικών συνεργατών.

Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Διοίκηση κρίνει απαραίτητη και δεσμέυεται να υποστηρίζει την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, το οποίο θα αναθεωρείται και θα βελτιώνεται όταν χρειάζεται, έτσι  ώστε να διασφαλίζει την ποιότητα των παραγομένων προιόντων και υπηρεσιών απο την Εταιρεία. Επίσης δεσμέυεται να παρέχει όλους του αναγκαίους πόρους γαι την απρόσκοπτη λειτουργία του Συστήματος Ποιότητας.

Η τήρηση του Συστήματος Ποιότητας είναι υποχρεωτική για όλους και για όλες τις δραστηριότητες της Εταιρείας.