Πίνακας Ανεκτέλεστου Εταιρίας

Συμβ. Προϋπ/μός
Εκτελεσθέν
Υπόλοιπο
Συμ.
Ανεκτέλεστο
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΧΑΛΑΥΡΙΑΝΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ 
1
8.013.411,30
4.583.498,85
3.429.912,45
15%
514.486,87
ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΝΑΤΟ ΜΕ ΤΑ ΥΠΑΡΧΟΝΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΣΤΟ Α/Δ ΛΑΡΙΣΑΣ (Λ- 336Ν)
2
1.623.802,75
1.516.328,44
107.474,31
50%
53.737,16
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΡΓΟΥ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ ΜΕ ΤΟΝ ΑΥΤ/ΜΟ Π.ΑΘ.Ε. ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΒΟΛΟΥ
3
2.061.619,10
1.300.211,79
761.407,31
100%
761.407,31
ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΡΑΚΑΜΨΗΣ ΖΥΦΙΑ
4
1.536.584,97
991.348,41
545.236,56
100%
545.236,56
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΑΧΤΑΡΙΚΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΟΥ
5
2.408.758,70
1.087.407,47
1.321.351,23
70%
924.945,86
7o 6/ΘΕΣΙΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ ΣΤΑ ΜΕΛΙΣΣΑΤΙΚΑ
6
633.771,61
456.662,31
177.109,30
100%
177.109,30
ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΚΑΙ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΕΦΑΑ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ
7
2.813.754,78
657.521,67
2.156.233,11
100%
2.156.233,11
 ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ, ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΟ ΒΟΛΟ

8                                                 5.800.000,00          475.000,00      5.325.000,00    100%        5.325.000,00

ΣΥΝΟΛΟ
19.091.703,21
10.592.978,94
8.498.724,27
5.133.156,17