Δημοσια

1.ΕΡΓΟ : 8ο Γυμνάσιο πρώην κλασσικό Λύκειο Βόλου

Προυπ/σμος : .234.019,80 €    Περαίωση : 30/6/2000     Δ/νουσα Υπηρεσία : Ν.Α.Μαγνησίας

2.ΕΡΓΟ: Ανέγερση οικισμού σε διόροφα κτήρια ΛΑΜΙΑ VI

Προυπ/σμός :1.033.274,40 €   Περαίωση: 28/7/2003 Δ/νουσα Υπηρεσία: ΟΕΚ

3.ΕΡΓΟ: Ανέγερση οικισμού σε διόροφα κτήρια ΛΑΜΙΑ VIα

Προυπ/σμός: 1.589.675,81 €  Περαίωση : 30/11/2003 Δ/νουσα Υπηρεσία: ΟΕΚ

4.ΕΡΓΟ: 7ο και 22ο Δημοτικό Σχολείο Βόλου

Προυπ/σμός : 2.467.510,93 € Περαίωση: 20/8/2004 Δ/νουσα Υπηρεσία : Ν.Α. Μαγνησίας

5.ΕΡΓΟ: Κολυμβητήριο στο Πανθεσσαλικό Αθλητικό Κέντρο

Προυπ/σμός: 2.472.214,60 € Περαίωση: 12/7/2004  Δ/νουσα Υπηρεσία: Δήμος Ν. Ιωνίας

6.ΕΡΓΟ: Ξενώνας αθλητών στο Πανθεσσαλικό Αθλητικό Κέντρο

Προυπ/σμός: 1.980.629,06 €  Περαίωση: 12/7/2004  Δ/νουσα Υπηρεσία : Δήμοε Ν. Ιωνίας

7.ΕΡΓΟ: Διεθνές Γυμνάσι-Λύκειο στο Νατοικό Στρατηγείο Τυρνάβου

Προυπ/σμός: 2.131.000,00 €  Περαίωση: 10/11/2004 Δ/νουσα Υπηρεσία: ΟΣΚ

8.ΕΡΓΟ: Ύδρευση Δήμου κάρλας

Προυπ/σμός : 288.709,78 €  Περαίωση: 30/6/2005 Δ/νουσα Υπηρεσία: Δήμος Κάρλας

9.ΕΡΓΟ: Κατασκευή εγκαταστάσεων Σχολής Διοίκησης και Επιτελών

Προυπ/σμός: 2.092.971,00 € Περαίωση: 30/9/2005 Δ/νουσα Υπηρεσία:737 ΔΣΕ

10.ΕΡΓΟ: Μουσικό Γυμνάσιο-Λύκειο Βόλου

Προυπ/σμός:2.568.099,00 € Περαίωση: 31/12/2005  Δ/νουσα Υπηρεσία: Ν.Α.Μαγνησίας

11.ΕΡΓΟ:Ύδρευση Βόλου-κατασκευή συμπληρωματικής δεξαμενής στη δεξαμενή Σαρακηνού

Προυπ/σμός: 583.544,31 €  Περαίωση: 9/2/2006 Δ/νουσα Υπηρεσία: ΔΕΥΑΜΒ

12.ΕΡΓΟ:Συντήρηση-βελτίωση, ασφαλτόστρωση της  επαρχιακής οδού Μ. Περιβολάκη-Πολυδάμαντας

Πρου/σμός: 635.975,02 € Περαίωση: 23/2/2007 Δ/νουσα Υπηρεσία: Ν.Α.Μαγνησίας

13.ΕΡΓΟ: Δημοτικό σχολείο Αφετών

Προυπ/σμός: 987.137,23 € Περαίωση: 29/4/2008 Δ/νουσα Υπηρεσία: Ν.Α.Μαγνησίας

14.ΕΡΓΟ: Αξιοποίηση φράγματος Παναγιώτικου με δίκτυα μεταφορας νερού

Προυπ/σμός: 2.837.198,08 € Περαίωση: 1/8/2008 Δ/νουσα Υπηρεσία: Ν.Α.Μαγνησίας